II Edició

Premi Carmen Mateu

L’enhorabona a la compositora Helena Cánovas Parés, guanyadora de la segona edició del Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance en la categoria de compositora d’òpera.

La Segona Edició

La Segona Edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, es dirigeix a la categoria d’òpera, concretament a la disciplina de compositor/a. 

El divendres 27 de novembre de 2020, s’inicia el període de recepció de candidatures, que finalitza el 28 de febrer de 2021 a les 23:59 hores GMT.

Bases Específiques

Les bases específiques relatives a aquesta edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award poden consultar-se en el següent enllaç:

Calendari

27 de novembre de 2020
Inici del període de recepció de candidatures

28 de febrer de 2021
Final del període de recepció de candidatures

Març 2021
Reunió de la comissió d’experts per a seleccionar a un màxim de 12 candidatures

Maig 2021
Reunió del jurat per a la deliberació

Últim semestre de 2021
Cerimònia d’entrega de la segona edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance

Jurat

Raquel García-Tomás

Biografia98.25 KB
Joan Matabosch

Joan Matabosch

Biografia95.14 KB
Josep Pons

Josep Pons

Biografia107.83 KB
Diana Syrse

Diana Syrse

Biografia83.59 KB