I Edició

Premi Carmen Mateu

Enhorabona a la ballarina Maria Khoreva, guanyadora de la Primera Edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance atorgat per la Fundació Castell de Peralada. El premi està dotat amb 30.000 €. Maria Khoreva és la primera solista del teatre Mariinsky de Sant Petersburg.

La Primera Edició

La Primera Edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award, Opera and Dance, es dirigí a la categoria de Dansa, concretament a la disciplina de Ballarí/na clàssic i neo -clàssic.

El dimecres 22 de maig del 2019, s’inicià el període de recepció de candidatures, que finalitzà el 22 d'octubre del 2019 a les 23:59 hores GMT.

Premi

El premi tingué una dotació econòmica de 30.000 euros, de la qual: l’import de 20.000 euros s’entregà directament al guanyador (subjecte a la tributació fiscal aplicable); l’import dels restants 10.000 euros es destinarà a cobrir els honoraris de l’actuació i els trasllats i dietes relatius a la participació del guanyador en alguna de les següents edicions del Festival Castell de Peralada.

Bases Específiques

Les bases específiques relatives a aquesta primera edició del Premi Carmen Mateu Young Artist European Award poden consultar-se en el següent enllaç:

Calendari

22 de maig del 2019
Inici del període de recepció de candidatures

22 d'octubre del 2019
Final del període de recepció de candidatures

Octubre 2019
Reunió de la comissió d’experts per a seleccionar a un màxim de 12 millors candidatures

Desembre 2019
Reunió del jurat per a la deliberació

Jurat

Maria Pagés

Maria Pagés

Curriculum94.39 KB
Tamara Rojo

Tamara Rojo

Curriculum196.05 KB
Julio Bocca

Julio Bocca

Curriculum103.84 KB